Vragenlijst


(Versie voor Nederland)

Relatievorming in een educatieve context


Hoe belangrijk zijn relaties tussen docenten en leerlingen in het onderwijs? Hoe beïnvloedt de veranderde tijdsgeest deze relaties?

In het kader van een door de EU gefinancierde Erasmus+ project "Educators of the future - relationship work as an everyday educational task" voeren we, in relatie tot dit thema, een onderzoek uit in Oostenrijk, Nederland en Duitsland.

Met het invullen van deze vragenlijst help je ons hier betere inzichten in te krijgen. Het invullen van de vragen duurt ca 15 minuten. Je antwoorden zijn anoniem.

Naar aanleiding van ons onderzoek maken we een aantal ‘snapshot toekomstscenario’s’ in relatie tot dit thema. Als dank voor je bijdrage sturen we je deze graag toe. Mocht je dit leuk vinden laat dan hieronder je e-mailadres achter.Vragen over uw persoon

Geslacht?

Geboortejaar?


Geboorteland?

Nationaliteit?

In welk land woont u?


Vragen over uw werk in het onderwijs

Op welke manier bent u werkzaam in het onderwijs?

Hoeveel jaar bent u al werkzaam in het onderwijs?


Binnen welke organisatie/type onderwijsinstelling bent u werkzaam?

Als u onderwijst, welk onderwerp of welke vakken?

Voor welke leeftijdsgroep werkt u?


Vragen over succesvolle relaties in de onderwijscontext

Wat houdt in uw ogen een goede relatie tussen docent en student in? Beschrijf kort in een paar zinnen/steekwoorden.Noem spontaan drie onderdelen die kenmerkend zijn voor een goede relatie tussen docenten en studenten. (3 trefwoorden met korte toelichting )Noem spontaan drie onderdelen die kenmerkend zijn voor een slechte relatie tussen leraar en leerlingen. (3 trefwoorden met korte toelichting)Noem spontaan 3 acties die leerkrachten kunnen doen een goede relatie tussen leerkrachten en leerlingen te bewerkstelligen. (3 trefwoorden met korte toelichting)Noem spontaan drie termen waardoor leraar-student relaties kunnen verslechteren. (3 trefwoorden met korte toelichting)Wat is het effect van een goede relatie docent-student voor de student? Beschrijf kort in een paar zinnen/steekwoorden.Wat is het effect van een goede relatie docent-student voor uzelf? Beschrijf kort in een paar zinnen/steekwoorden.Wat doet de organisatie/instellen waar u voor werkt met dit onderwerp? Beschrijf kort in een paar zinnen/steekwoorden.Wat zouden instellingen/docenten/maatschappij in uw ogen moeten doen om de relatie docent-student te bevorderen? Beschrijf kort in een paar zinnen/steekwoorden.Wat zijn problemen die u bent tegengekomen rondom dit onderwerp? Beschrijf kort in een paar zinnen/steekwoorden.Hoe ging u daarmee om? Beschrijf kort in een paar zinnen/steekwoorden.Was uw tevreden met de oplossing? Licht toe.Heeft u wel eens gebruik gemaakt van hulpmiddelen? Zo ja, beschrijf welke, zo nee, beschrijf waarom niet.Heeft u behoefte aan meer informatie/hulpmiddelen/tools/opleiding e.d.? Zo ja, welke.
Vragen over de toekomst van succesvolle relaties in de onderwijscontext

Welke nieuwe ontwikkelingen en trends denk je dat veel invloed gaan hebben op de relatie leraar-student? (3 trefwoorden met korte toelichting)Wat heeft een leraar in de toekomst nodig om een goede relatie met zijn student te creëren? (3 trefwoorden met korte toelichting)Welke vaardigheden denk je dat een leraar in de toekomst (extra) nodig heeft om de relatie leraar-student te optimaliseren? (3 trefwoorden met korte toelichting)Vind je het leuk de snapshot toekomstscenario’s te ontvangen die we n.a.v. ons onderzoek maken, laat dan hier je email adres achter, dan sturen we je deze toe zodra ze klaar zijn.Dank u wel voor uw tijd!

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, stuur ons dan een e-mail.